Επικοινωνία

210 69 29 999
info@facemed.gr

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σύφιλη

Η σύφιλη είναι ένα κυρίως σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, που εξελίσσεται σε στάδια και παρουσιάζει πολλά διαφορετικά συμπτώματα.

Έρπης γεννητικών οργάνων

Ο έρπης γεννητικών οργάνων, είναι μια δερματική εκδήλωση του ιου του απλού έρπητα HSV-2.

Χλαμύδια

Τα χλαμύδια είναι μια ομάδα βακτηρίων που μεταδίδονται με κάθε μορφή σεξουαλικής επαφής.

Γονόρροια (Βλεννόρροια)

Η γονόρροια,, είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, που οφείλεται στην μόλυνση από το βακτήριο του γονόκοκκου.