Επικοινωνία

210 69 29 999
info@facemed.gr

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σύφιλη

Η σύφιλη είναι ένα κυρίως σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, που εξελίσσεται σε στάδια και παρουσιάζει πολλά διαφορετικά συμπτώματα.