Λιποαναρρόφηση: Πως γίνεται και Πόσο διαρκεί η Επέμβαση