Πανάδες στο πρόσωπο: Το πιο συχνό φαινόμενο μετά το καλοκαίρι