Σμηγματογόνος Κύστη: Σημεία εμφάνισης, Θεραπεία & Αφαίρεση