Αυξητική στήθους: Προσθετική, Πλαστική Επέμβαση, Αποτέλεσμα