Ημικρανία & Βρουξισμός: Το Botox ως θεραπεία αντιμετώπισης