Πολυοζώδης Βρογχοκήλη: Συμπτώματα, Αίτια & Θεραπεία