Περιεδρικό Συρίγγιο: Τι είναι, Συμπτώματα, Αίτια & Θεραπεία